Σύνδεση

Φραπεδιέρες Επαγγελματικές

Στροφές Ανά Λεπτό 14.000/20.0000 Ισχύς Κινητήρα 400 ...

Τιμή πώλησης: 116,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 22,45 €

Ισχύς Κινητήρα 400 W Στροφές Ανά Λεπτό ...

Τιμή πώλησης: 120,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 23,23 €

Ισχύς Κινητήρα 400 W Στροφές Ανά Λεπτό ...

Τιμή πώλησης: 113,45 €
Ποσό ΦΠΑ: 21,96 €

Ισχύς Κινητήρα 400 W Στροφές Ανά Λεπτό ...

Τιμή πώλησης: 115,60 €
Ποσό ΦΠΑ: 22,37 €

Ισχύς Κινητήρα 400 W Στροφές Ανά Λεπτό ...

Τιμή πώλησης: 121,45 €
Ποσό ΦΠΑ: 23,51 €

Ισχύς Κινητήρα 400 W Στροφές Ανά Λεπτό ...

Τιμή πώλησης: 118,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 22,84 €
Τιμή πώλησης: 141,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 27,29 €
Τιμή πώλησης: 149,54 €
Ποσό ΦΠΑ: 28,94 €
Τιμή πώλησης: 141,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 27,29 €

Η συσκευή ΑΚ/2-2Τ είναι εξ’ολοκλήρου κατασκευασμένη από ...

Τιμή πώλησης: 153,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 29,61 €
Τιμή πώλησης: 141,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 27,29 €

Η συσκευή ΑΚ/2-2Τ είναι εξ’ολοκλήρου κατασκευασμένη από ...

Τιμή πώλησης: 141,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 27,29 €
Τιμή πώλησης: 144,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 27,87 €